Thông tin pháp lý

Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên MaiCo Đà Lạt

Dalat Edensee – lake resort and spa
Khu chức năng VII.2 – Khu du lịch hồ Tuyền Lâm
Đà Lạt – Lâm Đồng – Việt Nam

 

T: +84 263 383 1515
F: +84 263 352 4499
info@dalatedensee.com

Ý tưởng, thiết kế và lập trình

think! advertising GmbH
Full-Service Werbeagentur
Hauptstraße 95
63486 Bruchköbel
Germany

T: +49 6181 9650566
F: +49 6181 9652519
info@think-advertising.de
www.think-advertising.de

Nguồn hình ảnh và đồ họa:

#71086996 – fleur de camélia © tsach –fotolia.com
#61998210 – Jasmine flower with leaves isolated © Tim UR –fotolia.com
#30667085 – Mimose © Marzia Giacobbe –fotolia.com
#54500517 – Golf green with bunkers in afternoon sunlight © Daniel Thornberg –fotolia.com
#79110081 – Linh Phuoc pagoda at Da Lat City, Vietnam. © Oleg Zhukov –fotolia.com
#85803160 – Beautiful colorful houses of Da Lat city (Dalat) on blue sky © efired – fotolia.com
#82364201 – Dalat cathedral © psstockfoto – fotolia.com
#75452866 – Tau pagoda in Da lat, Vietnam © leekhoailang – fotolia.com
#77227007 – Da Lat flower garden © Oleg Zhukov – fotolia.com

Material Design Icons © Google
IcoMoon-Free © Keyamoon
Entypo+ © Daniel Bruce
Icon “Cup of coffee” made by Freepik from www.flaticon.com is licensed under CC BY 3.0

Chịu trách nhiệm

Trách nhiệm đối với nội dung:
Chúng tôi thực hiện mọi nỗ lực để giữ các thông tin trên trang Web của chúng tôi, nhưng không chịu trách nhiệm về nội dung được cung cấp. Căn cứ theo điều khoản §7 par. 1 của TMG (Tele-Media Act của Đức), luật giới hạn trách nhiệm Edensee Resort là một nhà cung cấp dịch vụ du lịch với nội dung riêng.

Theo điều khoản §§8 tới 10 của TMG, chúng tôi không bắt buộc phải theo dõi thông tin của bên thứ ba đã cung cấp hoặc đang lưu trữ trên trang web của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ nhanh chóng loại bỏ bất kỳ nội dung nào khi biết nó vi phạm pháp luật. Trách nhiệm của chúng tôi là loại bỏ các nội dung vi phạm đó ngay khi phát hiện.

Trách nhiệm đối với các liên kết:
Trang web của chúng tôi chứa một số liên kết đến các trang web khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về thông tin trên các trang Web này. Nội dung của các trang web này thuộc trách nhiệm của các chủ sở hữu/ nhà cung cấp tương ứng.
Đồng thời những trang web liên kết đến website của Resort, nếu KHÔNG CÓ CĂN CỨ, chúng tôi sẽ nhanh chóng xóa liên kết đó khi biết nó đang vi phạm pháp luật.

Bản quyền
Nội dung và chương trình cung cấp trên trang web được điều chỉnh bởi luật bản quyền của Đức. Mọi hành vi sao chép, phân phối dưới bất kỳ hình thức thương mại nào nằm ngoài phạm vi của luật bản quyền phải được sự đồng ý trước bằng văn bản của chủ quản.

Bảo vệ dữ liệu
Lưu ý: có những rủi ro bảo mật vốn có trong việc truyền dữ liệu, chẳng hạn như e-mail, thông qua Internet, bởi vì Resort không thể hoàn toàn chống lại các truy cập trái phép của bên thứ ba. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ bảo vệ dữ liệu của bạn. Đặc biệt, thông tin cá nhân được truyền qua Internet chỉ khi nó không xâm phạm các quyền của bên thứ ba, trừ khi được sự đồng ý trước đó. Do đó, là nhà cung cấp trang web, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào do hậu quả của rủi ro bảo mật.

Chúng tôi phản đối việc sử dụng bất kỳ thông tin liên lạc của bạn bởi bên thứ ba để gửi các thư quảng cáo. Là nhà cung cấp trang web, chúng tôi có quyền chống lại việc gửi thư không được yêu cầu, thư rác và các thư quảng cáo tương tự khác.

Nguồn: S&K Rechtsanwälte www.streifler.de; Englisch-Übersetzung durch Twigg’s Translations